5. november 2023 – Farské oznamy

V piatok 10. novembra 2023 po večernej sv. omši do 20.30 bude vo farskom kostole modlitbový večer Taizé – čas adorácie, piesni a modlitieb. Tento čas modlitby chceme obetovať za mier vo svete.

Získavanie odpustkov od 1. do 8. novembra

Odpustky Odpustky sú odpustenie trestov (následkov) za spáchané hriechy. Vo sviatosti zmierenia sa odpúšťa vina, avšak následky za spáchané hriechy musíme odčiniť. Môžeme ich získavať pre seba i pre druhých. V období od 1. do 8. novembra...

29. október 2023 – Farské oznamy

Keďže sa blíži prvý piatok a zároveň obdobie modlitieb získavania odpustkov za duše v očistci, v pondelok, v utorok a v piatok budeme spovedať od 16.00 hod. Využite tento čas a nespoliehajte sa so sv....

27. október 2023 – Deň modlitby, pôstu a pokánia za mier

Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier, ku ktorému pozval aj iné kresťanské denominácie, príslušníkov iných náboženstiev a všetkých, ktorým leží na srdci mier vo svete. Vyzval tiež...

22. október 2023 – Farské oznamy

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, pozývame vás k početnejšej účasti. Modlitba sv. ruženca vo farskom kostole bude dnes o 15.00 a každý deň pred večernou sv. omšou o 17.20 hod.  

15. október 2023 – Farské oznamy

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, pozývame vás k početnejšej účasti. Modlitba sv. ruženca vo farskom kostole začína vždy pred večernou sv. omšou o 17.20 hod.

Informačný servis nitrianskej diecézy