19. február 2023 – Farské oznamy

Tento týždeň je popolcová streda, kedy budeme všetci na znak našej ochoty konať pokánie poznačení popolom. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu – deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst znamená, že iba raz do...

12. február 2023 – Farské oznamy

V utorok bude večernú sv. omšu celebrovať Mons. Peter Beňo, pomocný biskup. Sv. omša bude spojená s obnovením manželských sľubov. Do 21.00 bude Nikomdémova noc, počas ktorej bude biskup a kňazi k dispozícii.

5. február 2023 – Farské oznamy

V dňoch od 13. augusta do 19. augusta sa uskutoční Farská púť do Medžugoria. Predpokladaná cena je 230€ a je v nej zahrnuté 2x pobyt pri mori (Makarska a Gradač), 4x polpenzia, 5x ubytovanie v penzióne Slavonija a doprava...

29. január 2023 – Farské oznamy

V utorok 31. januára na sviatok dona Bosca pozývame všetkých farníkov na slávnostnú svätú omšu do farského kostola o 18.00 hod. Po sv. omši pozývame všetkých na agapé do Pastoračného centra. Pri tejto príležitosti si pripomenieme...

Termíny Prvého sv. prijímania v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr. Ak bolo dieťa pokrstené v inej farnosti ako v našej, je...

22. január 2023 – Farské oznamy

V stredu 25. januára 2023 po večernej sv. omši bude tretia hodina náboženstva pre dospelých – 45 minútová farská katechéza na tému: Boh sa prihovára k človeku vo Svätom písme.

Informačný servis nitrianskej diecézy