Link na sledovanie diakonskej vysviacky:

https://www.youtube.com/results?search_query=fara+klokocina

Čo je šťastnejšie,
čo vznešenejšie,
čo lepšie, ako byť s Bohom? (Anastáz Sinajský)

S veľkou vďačnosťou Trojjedinému Bohu, Cirkvi
a všetkým, ktorí ma sprevádzali na mojej ceste,
Vám chcem oznámiť, že

dňa 14. júna 2024 o 17.00
vo Farskom kostole sv. Gorazda
v Nitre na Klokočine

vkladaním rúk a ordinačnou modlitbou
J. E. Mons. Petra Beňa
prijmem

posvätný rád diakonátu.

Patrik Kukučka
Nitra

Informačný servis nitrianskej diecézy