Adresa:

Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra – Klokočina
Pavla Straussa 3
949 11 Nitra

tel.: 0902 383 383

e-mail:  nitra.klokocina@nrb.sk
web: nitra.klokocina.nrb.sk

 

Bankové spojenie:

IBAN SK82 0900 0000 0000 3123 1557

Sme tu pre vás:

Mgr. Jozef Tomica, farár

Mgr. Róbert Holečka, kaplán

 

Mgr. Juraj Pluta, výpomocný duchovný

Mgr. Jozef Janíček, výpomocný duchovný

 

Mgr. Branislav Fábik, diakon

doc. ThDr. Miroslav Lyko, PhD., diakon

 

Úradné hodiny

Pondelok  – 15:30 – 17:00
Streda 10:00 – 11:30
Piatok  – 15:30 – 17:00

Tieto hodiny slúžia len pre lepšiu organizáciu nášho času. V neodkladnom prípade môžete kňaza kontaktovať kedykoľvek.

 

Úradné hodiny počas prázdnin:

Pondelok 15:30 – 17:00
Streda
Piatok 15:30 – 17:00