Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti – a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

14. apríl 2024 – Farské oznamy

Rodičom prvoprijímajúcich detí pripomíname, že v nastávajúcom týždni – v pondelok, utorok a stredu – v čase od 14.00 do 18.00 je možnosť na fare rezervovať liturgické rúcho pre deti na slávnosť Prvého sv....

Informácie k Prvému sv. prijímaniu v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem všetky potrebné informácie pre slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti v tomto roku.   Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti....

7. apríl 2024 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

31. marec 2024 – Farské oznamy

Ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do jednotlivých slávení tohoročných veľkonočných sviatkov – spevákom pašií a spevokolu, miništrantom, organistom, lektorom, spevákom žalmov. Ďakujeme taktiež za všetky veľkonočné pozdravy, za veľkonočnú...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy