Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

1. október 2023 – Farské oznamy

V sobotu 7. októbra po večernej sv. omši o 19.00 bude vo farskom kostole koncert Márie Podhradskej. Mária Podhradská je slovenská speváčka, známa svojou tvorbou pre deti Spievankovo; zároveň je autorkou mnohých...

24. september 2023 – Farské oznamy

Pozývame mladých od 15 rokov na piatkovú večernú sv. omšu. Po nej bude v Pastoračnom centre možnosť stretnutia pri rôznych hrách, športe, modlitbe, občerstvení…

Votívna sviečka

V kresťanskej liturgii svieca ukazuje predovšetkým na Krista – “svetlo sveta” (Jn 8, 12). Pri návšteve kostola mnohí veriaci zapália sviečku – ako prejav svojej viery, modlitby a očakávania. Táto...

17. september 2023 – Farské oznamy

Oznamujeme, že birmovka v tomto školskom roku v našej farnosti nebude. Chceme, aby birmovanci prijali sviatosť birmovania v neskoršom veku. Podľa smerníc Cirkvi to má byť pred zavŕšením dospelosti, teda do 18. roku...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy