Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

3. júl 2022 – Farské oznamy

V utorok – 5. júla 2022 – na slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda bude o 10.00 hod. na námestí pri Divadle Andreja Bagara celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Bernard Bober, košický...

26. jún 2022 – Farské oznamy

Dnes (v nedeľu) 26. júna 2022 sa na Kalvárii koná Deň rodiny. Počas dňa sú pripravené rôzne duchovné i zábavné aktivity, krížová cesta, detský kútik, občerstvenie… Vrcholom dňa bude o 11.00 sv....

19. jún 2022 – Farské oznamy

Srdečne Vás pozývame na celomestskú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojenú s Eucharistickou procesiou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2022 na Svätoplukovom námestí v Nitre. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00...

Farská púť do Medžugoria

Naša farnosť v dňoch od nedele 7. augusta (odchod v podvečer) do soboty 13. augusta 2022 (príchod večer) organizuje púť do Medžugoria spojenú so zástavkou na pútnickom mieste Vepric a v letovisku...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy