Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

25. október 2020 – Farské oznamy

Oznamujeme vám, že od soboty 24. októbra 2020 do odvolania sa v našej farnosti verejné bohoslužby neslávia. V nedeľu 25. októbra 2020 o 9.30 vás pozývame sledovať priamy prenos súkromnej...

Priamy prenos

Link na sledovanie sv. omše v nedeľu 25. októbra 2020 o 9.30 hod. Záznam sv. omše z nedele 18. októbra 2020    

18. október 2020 – Farské oznamy

Oznamujeme vám, že túto nedeľu 18. októbra 2020 sv. omše v našej farnosti nebudú. Sledovať súkromnú sv. omšu z nášho kostola môžte prostredníctvom prenosu. Hlavným celebrantom a kazateľom bude z...

Prihláška na Prvé sv. prijímanie

Oznamujeme rodičom žiakov 3. ročníka základných škôl našej farnosti že 7. novembra 2020, tj. sobota v čase od 9.00 do 11.00 sa uskutoční zápis prvoprijímajúcich detí. Nebude to spoločné stretnutie! Na...

Všetky oznamy