V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.

4. december 2022 – Farské oznamy

Na budúcu nedeľu 11. decembra bude v hale pri kostole 16. ročník charitatívneho vianočného jarmoku na pomoc rodinám. Jarmok je možné navštíviť v čase od 9.00 do 13.00 a od 15.30 do 19.30...

27. november 2022 – Farské oznamy

Dnes večer a zajtra na Prvú adventnú nedeľu sa budú požehnávať adventné vence. Pre sv. omšou ich položte k oltáru.  

20. november 2022 – Farské oznamy

Od  utorka do nedele bude možnosť zakúpiť si vo farskom kostole a v Pastoračnom centre adventný veniec. Výťažok z predaja je určený na pomoc rodinám. V sobotu 26. novembra 2022 od 14.30 do 17.30...

Otvorenie detského ihriska

Foto Tomáš Belovič: https://drive.google.com/drive/folders/1Ap1VhSZt8tEhohrwHGASMURGmukRc6vB?usp=sharing Za účasti ministra práce, sociálnych veci a rodiny Milana Krajniaka, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Hudecovej, ako aj veriacich našej farnosti 17. novembra 2022 sme...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy