Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

28. november 2021 – Farské oznamy – Link sv. omše o 9.30 hod.

Link: https://youtu.be/pGNxESbuBus Keďže sú verejné bohoslužby opäť zakázané, pozývame vás sledovať sv. omšu o 9.30 hod. prostredníctvom priameho prenosu z nášho farského kostola. Pri sv. omši požehnáme adventný veniec i tie, ktoré sa...

Individuálna pastorácia v našej farnosti

Vzhľadom na opätovný zákaz slávenia verejných bohoslužieb budeme sv. omše vysielať prostredníctvom prenosov z Farského kostola sv. Gorazda. Všetky bohoslužby budú bez účasti verejnosti – iba s nevyhnutnou asistenciou a...

21. november 2021 – Farské oznamy

Všetky sv. omše v našej farnosti sa túto nedeľu  riadia podľa Covid automatu režimom ZÁKLAD – to znamená, prichádzať môžu všetci s dodržaním príslušných opatrení daného protokolu (obmedzený počet účastníkov). Výnimkou je...

14. novembra 2021 – Farské oznamy

Všetky sv. omše v našej farnosti sa podľa Covid automatu riadia režimom ZÁKLAD – to znamená, prichádzať môžu všetci s dodržaním príslušných opatrení daného protokolu (obmedzený počet účastníkov). Výnimkou je sv. omša...

Všetky oznamy