Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ (nedeľné evanjelium)

9. august 2020 – Farské oznamy

Upozorňujeme, že sv. omša vo farskom kostole v nedele o 11.15 počas júla a augusta nebýva. Ďakujeme za pochopenie. Zároveň pripomíname, že z dôvodu Púte k Matke Božej na Kalvárii...

Augustové piatky

Počas všetkých piatkov v mesiaci august vás pozývame do “letného kina” na premietanie v amfiteátri za našim farským kostolom. Ak nám to počasie bude dovoľovať, bude to vždy o 20.30...

2. august 2020 – Farské oznamy

Pripomíname, že sv. omša v nedeľu o 11.15 počas júla a augusta nebýva. Ďakujeme za pochopenie.    

26. júl 2020 – Farské oznamy

Pripomíname, že sv. omša v nedeľu o 11.15 počas júla a augusta nebýva. Ďakujeme za pochopenie.

Všetky oznamy