Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

4. jún 2023 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť.

28. máj 2023 – Farské oznamy

Pozývame  Vás dnes o 15.00 do farského kostola na Klokočine na koncert speváckeho zboru Nitria.

21. máj 2023 – Farské oznamy

Vo štvrtok bude na Čermáni oslava patróna kostola – sv. Urbana. Počas sv. omše o 18.00 bude spievať ženský spevokol Nevädza. Pozývame vás na túto slávnosť.

14. máj 2023 – Farské oznamy

Ružencové bratstvo pozýva svojich členov i ostatných na modlitbu večného ruženca, ktorá bude dnes o 15.00 vo farskom kostole.

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy