Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou, tak ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: „Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“

23. jún 2024 – Farské oznamy

Na budúcu nedeľu (30. júna) bude po detskej sv. omši na parkovisku požehnanie áut pred dovolenkovou sezónou.  

16. jún 2024 – Farské oznamy

V sobotu 22. júna v čase od 9.00 do 11.00 bude v Pastoračnom centre prebiehať zápis birmovancov. Prihlásiť sa môžu žiaci končiaci 9. ročník základnej školy, ktorí bývajú v našej farnosti (Klokočina, Čermáň, Párovské...

Priamy prenos – Diakonská vysviacka Patrika Kukučku

Link na sledovanie diakonskej vysviacky: https://www.youtube.com/results?search_query=fara+klokocina Čo je šťastnejšie, čo vznešenejšie, čo lepšie, ako byť s Bohom? (Anastáz Sinajský) S veľkou vďačnosťou Trojjedinému Bohu, Cirkvi a všetkým, ktorí ma sprevádzali...

Zápis birmovancov

V sobotu 22. júna 2024 v čase od 9.00 do 11.00 bude v Pastoračnom centre na Klokočine prebiehať individuálny zápis birmovancov. Prihlásiť sa môžu žiaci končiaci 9. ročník základnej školy,...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy