Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

3. marec 2024 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 pokračuje na nitrianskej Kalvárii cyklus pôstnych katechéz. Dnešná téma je Vyznanie hriechov a katechézu povedie farár z Chrenovej Martin Bošanský. Po jej skončení bude pobožnosť krížovej cesty.

25. február 2024 – Farské oznamy

V sobotu 16. marca 2024 sa uskutoční jednodňová púť našej farnosti do Banskej Štiavnice a Banskej Bystrice. V Banskej Štiavnici navštívime známu Kalváriu a v Banskej Bystrice bude exkurzia Rádia Lumen. Záujemci sa môžu...

18. február 2024 – Farské oznamy

Dnes (v nedeľu) o 15.00 začne na nitrianskej Kalvárii cyklus pôstnych katechéz. V tomto roku budú venované sviatosti zmierenia. Prvú katechézu na tému Svätá spoveď ako sviatosť dnes povedie nitriansky biskup Mons....

11. február 2024 – Farské oznamy

Popolcovou stredou začína v Cirkvi 40 dňové pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst na Popolcovú stredu sa nedá nahradiť inými skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy