Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

24. január 2021 – Farské oznamy

Pozývame vás sledovať online sv. omšu z nášho kostola v nedeľu 24. januára o 9.30 hod. Taktiež v nedeľu večer o 20.00 v rámci výzvy Päť minút pre Boha, päť...

Priame prenosy bohoslužieb – zmena

Sledovanie všetkých sv. omší a bohoslužieb je odteraz možné cez hlavnú stránku a okno Vysielanie bohoslužieb naživo. Prenos sa spúšťa 10 minút pred bohoslužbou. Je potrebné načítať stránku ešte raz...

Nedeľa Božieho slova

Dnešná nedeľa je zároveň Nedeľou Božieho slova. Ponúkame vám texty pre Domácu liturgiu, ktorú si môžete vykonať vo svojej domácnosti. Navrhujeme vám prežiť tento čas spoločne v nedeľu o 20.00...

Každý deň online sv. omše

Online sv. omše Pondelok – Sobota – 18.00 hod. (vo štvrtok po sv. omši adorácia) Nedeľa – 9.30 hod. Na stránke farnosti treba otvoriť okno s názvom Vysielanie bohoslužieb naživo.

Všetky oznamy