Už mnohí sa pokúsili zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad--radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili. Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

23. január 2022 – Farské oznamy

V zmysle novej vyhlášky bohoslužby v našej farnosti sa budú riadiť pravidlami stredne rizikových hromadných podujatí. Pri bohoslužbách sa bude spievať a hrať, kapacita osôb prítomných vo farskom kostole bude...

16. január 2022 – Farské oznamy

V zmysle novej vyhlášky bohoslužby v našej farnosti sa budú riadiť pravidlami stredne rizikových hromadných podujatí. Pri bohoslužbách sa bude spievať a hrať, kapacita osôb prítomných vo farskom kostole bude...

9. január 2022 – Farské oznamy a Link nedeľnej sv. omše o 9.30 hod.

Link: Počet veriacich podľa aktuálnych usmernení vo farskom kostole na Klokočine počas bohoslužby môže byť cca 70 osôb (15 m2/1 osoba), v kostole na Čermáni max. 30 osôb a v Párovských Hájoch max. 30...

Slávnosť Zjavenia Pána

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GW-Q1IDR37o Na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše v našej farnosti tak, ako bývajú v nedeľu. Sv. omša o 9.30 bude vysielaná online a pred kostolom bude veľkoplošná obrazovka....

Všetky oznamy