Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

26. máj 2024 – Farské oznamy

Keďže v tomto roku nebude na námestí slávenie Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojené s tradičnou procesiou bude vo štvrtok po večernej sv. omši o 18.00 eucharistická procesia do parku vedľa farského kostola. Prosíme...

Diakonská vysviacka Patrika Kukučku

Čo je šťastnejšie, čo vznešenejšie, čo lepšie, ako byť s Bohom? (Anastáz Sinajský) S veľkou vďačnosťou Trojjedinému Bohu, Cirkvi a všetkým, ktorí ma sprevádzali na mojej ceste, Vám chcem oznámiť,...

19. máj 2024 – Farské oznamy

V nedeľu 2. júna 2024 si na Čermáni v Kostole sv. Urbana pri sv. omši o 10.00 pripomenieme výročie požehnania pôvodnej kaplnky, ktorá bola neskôr prestavaná do podoby dnešného kostola. Sv. omšu bude...

12. máj 2024 – Farské oznamy

V dňoch od 11. do 17. októbra 2024 sa uskutoční Farská púť do Lúrd a Fatimy so zastávkou v Loyole a pobytom v Santiagu de Compostela. Cena je 890€ + poistenie a doprava na letisko do...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy