Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

19. september 2021 – Farské oznamy

Do zmeny Covid automatu sa v nastávajúcom období všetky bohoslužby v našej farnosti (aj nedeľné) budú riadiť režimom ZÁKLAD – to znamená, môžu prichádzať všetci. Podmienkou je zachovať maximálny počet...

Poďakovanie slovenských biskupov

Poďakovanie Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu...

12. september 2021 – Farské oznamy

Pozývame deti (rodiny) na pravidelnú sv. omšu 11.15 vo farskom kostole, ktorá bude bývať každú nedeľu.  

Premietanie filmu: Pápež František – muž svojho slova

V predvečer príchodu Svätého Otca Františka na Slovensko, v sobotu 11. septembra o 19.30 hod. vás pozývame do amfiteátra za kostolom na premietanie filmu: Pápež František – muž svojho slova....

Všetky oznamy