Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“

22. máj 2022 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 bude vo farskom kostole májová pobožnosť – modlitba sv. ruženca a loretánske litánie.

15. máj 2022 – Farské oznamy

Bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chcú poďakovať za vašu podporu Ďakovným koncertom Scholy Cantorum, ktorý sa uskutoční dnes 15. mája o 16.30 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.

Ponuka letných táborov na leto

Cirkevné centrum voľného času ponúka letné tábory pre deti, ktoré sa budú konať v Pastoračnom centre na Klokočine.

8. máj 2022 – Farské oznamy

V nedeľu bude počas sv. omše o 11.15 slávnosť Prvého sv. prijímania detí zo Základnej školy sv. Marka. Prosíme, aby tí, ktorých slávnosť osobne netýka, využili možnosť inej sv. omše....

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy