Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

29. november 2020 – Farské oznamy

Od pondelka budú bývať ráno vo farskom kostole rorátne sv. omše pri svetlách kahancov. Sv. omše budeme začínať modlitbou Anjel Pána. Pozývame vás zažiť nevšednú atmosféru. Používajte pri sv. omšiach...

Priamy prenos

Záznam z nedele 15. novembra 2020 Záznam sv. omše z nedele 8. novembra 2020 Záznam sv. omše z pondelka 2. novembra 2020 Záznam sv. omše z nedele 1. novembra 2020...

Všetky oznamy