Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

7. august – Farské oznamy

Od 19. augusta päť po sebe nasledujúcich piatkov bude na amfiteátri za kostolom Letné kino vždy so začiatkom o 20.00 hod. Vstup je voľný.

31. júl 2022 – Farské oznamy

Z príležitosti liturgickej spomienky patróna farského kostola a farnosti ktorú sme slávili uplynulú stredu, budú liturgické texty sv. omše v nedeľu o 9.30 zo slávnosti sv. Gorazda.    

24. júl 2022 – Farské oznamy

Vo štvrtok po večernej sv. omši pozývame deti i dospelých na malé zmrzlinové osvieženie za farským kostolom.

17. júl 2022 – Farské oznamy – slávnosť sv. Andreja-Svorada, patróna mesta Nitry a Beňadika, pustovníkov

Do pozornosti dávame rôzne letné aktivity a púte, ktoré sa konajú v našom regióne. Prajeme Vám požehnaný čas leta!  

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy