VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Viac: https://www.synoda.sk/sk

infoplagátprogram synody

TRETIE STRETNUTIE (po 6. marci)

3. téma – Vyjadrenie názoru

https://youtu.be/5okhEA40yOo

vyjadrenie názoru1vyjadrenie názoru2

4. téma – Slávenie

https://youtu.be/4XDLuXTA7Xg

slávenie1slávenie2

 

DRUHÉ STRETNUTIE (po 20. februári)

1. téma – Spoločníci na ceste

https://youtu.be/6TBysmFlfnE

Tema1-1 (1)Tema1-2

2. téma – Počúvanie

https://youtu.be/C665zPxAzIo

Tema2-1Tema2-2

PRVÉ (ÚVODNÉ)  STRETNUTIE – 15. februára (utorok) – organizačné

Úvodné stretnutie v našej farnosti bude v utorok 15. februára 2022. Stretnutie začne o 18.00 sv. omšou a po nej bude pokračovať. Obsahom prvého stretnutia sú organizačné a základne informácie o Synode a spôsobe, akým sa bude realizovať na úrovni našej farnosti.

ADORÁCIA – 6. februára (nedeľa) – modlitbové stretnutie

V nedeľu 6. februára 2022 o 15.00 hod. bude vo farskom kostole začiatok farskej etapy Synody 2021-2023 formou adorácie, pri ktorej budeme prosiť o požehnanie a dary Ducha Svätého; aby nás viedol a inšpiroval pri spoločnom kráčaní za Kristom. Modlitbové stretnutie bude možné sledovať aj online.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy