Pomocný biskup Mons. Peter Beňo v piatok v našej farnosti vysvätí za diakona seminaristu Patrika Kukučku, rodáka z našej farnosti. Sv. omša spojená s vysviackou začne o 17.00 vo farskom kostole. Po sv. omši v mene Patrika pozývame všetkých zúčastnených na agapé.

9.6.oznámenie

Kana1Kana2KK

Informačný servis nitrianskej diecézy