28. apríl 2024 – Farské oznamy

V stredu 1. mája, keďže je deň pracovného voľna, bude brigáda – veľké jarné upratovanie farského kostola a jeho okolia. Prosíme o pomoc aj mužov, keďže bude potrebné urobiť aj ťažšie práce. Bude vhodné priniesť si aj upratovacie...

21. apríl 2024 – Farské oznamy

Rodičom prvoprijímajúcich detí zo ZŠ sv. Marka, Logoškoly, ZŠ Benkovej a ZŠ na Hôrke pripomíname, že počas nastávajúceho víkendu 27. a 28. apríla 2024 sú nácviky slávnosti Prvého sv. prijímania podľa rozpisu s podrobnými informáciami.

14. apríl 2024 – Farské oznamy

Rodičom prvoprijímajúcich detí pripomíname, že v nastávajúcom týždni – v pondelok, utorok a stredu – v čase od 14.00 do 18.00 je možnosť na fare rezervovať liturgické rúcho pre deti na slávnosť Prvého sv. prijímania.

Informácie k Prvému sv. prijímaniu v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem všetky potrebné informácie pre slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti v tomto roku.   Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje...

7. apríl 2024 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

31. marec 2024 – Farské oznamy

Ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do jednotlivých slávení tohoročných veľkonočných sviatkov – spevákom pašií a spevokolu, miništrantom, organistom, lektorom, spevákom žalmov. Ďakujeme taktiež za všetky veľkonočné pozdravy, za veľkonočnú výzdobu kostola a Božieho hrobu. Tohoročná...

Informačný servis nitrianskej diecézy