Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr. Ak bolo dieťa pokrstené v inej farnosti ako v našej, je potrebné k Prihláške priložiť aj Krstný list z farnosti krstu. Prihlášky sú k dispozícií na farskom úrade.

6. máj 2023 (sobota) – 9.00 – ZŠ Beethovenova

6. máj 2023 (sobota) – 11.00 – ZŠ Cabajská, ZŠ Hôrka

7. máj 2023 (nedeľa) – 11.15 – ZŠ sv. Marka, Logoškola

 

20. máj 2023 (sobota) – 9.00 – ZŠ Benkova 3. A    3. B    3. E

20. máj 2023 (sobota) – 11.00 – ZŠ Benkova 3. C    3. D    3. T    3. U

21. máj 2023 (nedeľa) – 11.15 – ZŠ Škultétyho

Informačný servis nitrianskej diecézy