Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú v piatok všetkých veriacich na tradičnú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. ThLic. Marián Dragúň, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, v parku Duchovného centra na Lukovom dvore o 17.30 hod. Od 15.00 bude v parku adorácia a možnosť sv. spovede. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé. Z tohto dôvodu v piatok večerný program vo farskom kostole nebude.
Len v prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole. Informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na našej webovej stránke www.misionári.sk a farnosti.

2.6Den rodiny Nitra 2024smallUlmovci_Nitra_finalponuka na leto

Informačný servis nitrianskej diecézy