V sobotu 22. júna 2024 v čase od 9.00 do 11.00 bude v Pastoračnom centre na Klokočine prebiehať individuálny zápis birmovancov. Prihlásiť sa môžu žiaci končiaci 9. ročník základnej školy, resp. žiaci 8-ročného gymnázia, ktorí bývajú v našej farnosti (Klokočina, Čermáň, Párovské Háje). Ostatní nech sa informujú o možnosti birmovky vo farnostiach, kde bývajú. K zápisu je potrebná osobná účasť birmovanca, prítomnosť aspoň jedného rodiča a krstný list, ak bol birmovanec pokrstený mimo našej farnosti.

Informačný servis nitrianskej diecézy