3. december 2023 – Farské oznamy

Počas adventu budú vo farskom kostole bývať rorátne sv. omše pri svetlách kahancov. Zadovážte si sviece, z ktorých nebude vytekať vosk. V žiadnom prípade nepoužívate votívne sviece z kaplnky.  

Požehnanie adventných vencov

V sobotu večer a v nedeľu na začiatku každej sv. omše budú požehnané adventné vence, ktorí si môžete priniesť a položiť pred oltár. Taktiež je možné si zakúpiť “živý” adventný veniec v Pastoračnom centre alebo...

26. november 2023 – Farské oznamy

Od stredy do nedele bude možnosť zakúpiť si vo farskom kostole alebo v Pastoračnom centre dobročinné adventné vence.  V sobotu v čase od 14.30 do 17.30 pozývame do Pastoračného centra na tvorivé dielne s možnosťou vyrobiť si...

19. november 2023 – Farské oznamy

V tomto týždni budeme v Cirkvi sláviť Týždeň Cirkvi pre mladých. V tomto duchu pozývame mladých ľudí, študentov a starších žiakov na mládežnícku sv. omšu do farského kostola v piatok o 18.00 a po nej na premietanie filmu v aule Pastoračného centra s názvom...

12. november 2023 – Farské oznamy

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi biskupmi pod názvom “P.S. – Tak Predsa Si Kráľ”. Stretnutie sa...

5. november 2023 – Farské oznamy

V piatok 10. novembra 2023 po večernej sv. omši do 20.30 bude vo farskom kostole modlitbový večer Taizé – čas adorácie, piesni a modlitieb. Tento čas modlitby chceme obetovať za mier vo svete.

Informačný servis nitrianskej diecézy