Počas adventu budú vo farskom kostole bývať rorátne sv. omše pri svetlách kahancov. Zadovážte si sviece, z ktorých nebude vytekať vosk. V žiadnom prípade nepoužívate votívne sviece z kaplnky.

3.12.večer milosrdenstvamisijný jarmok

mikuláš46Punc2023banner

 

Informačný servis nitrianskej diecézy