Je rokmi zaužívané, že spoločná sv. spoveď v Nitre býva pred Vianocami na 4. adventnú nedeľu. V tomto roku je to však nereálne, keďže sa 4. adventná nedeľa spája so Štedrým dňom. Inak, v tomto roku prežívame najkratší advent. V niektorých farnostiach Nitry bude sv. spoveď na už na 3. adventnú nedeľu, teda 17. decembra 2023. Po dôkladnom zvážení spoločná sv. spoveď pred Vianocami v našej farnosti Nitra-Klokočina bude mimoriadne v piatok 22. decembra 2023 v čase od 15.00 do 19.00 hod. Predpokladáme, že v tomto čase už mnohí budú na sviatky doma – zo škôl, zo zahraničia, z práce… Večerné sv. omše v tento deň nebudú a farský kostol bude vyhradený iba na spovedanie.

Informačný servis nitrianskej diecézy