Priamy prenos kňazskej vysviacky

Pozývame vás sledovať priamy prenos kňazskej vysviacky diakonov Nitrianskej diecézy, ktorá sa uskutoční v sobotu 13. júna 2020 o 10.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine.

7. jún – Deň rodiny, Farské oznamy a link

Pozývame vás na sláviť sv. omšu v nedeľu 7. júna o 9.30, ktorá bude obetovaná za požehnanie a pokoj v rodinách z príležitosti Svetového dňa rodiny. V prípade pekného počasia bude sv. omša vonku v...

Prvé sv. prijímanie

Milí rodičia, oznamujeme vám, že v tomto školskom roku Prvé sv. prijímanie nebude. Je na to viacero objektívnych dôvodov. Deti sa potrebujú na slávnosť dôkladne pripraviť. Príprava prebiehala počas náboženskej výchovy na školách a pri detských...

Termín birmovky

Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti je 27. jún 2020 tj. sobota dopoludnia. Vysluhovateľom bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Vzhľadom na to, že ešte stále nemôžeme využiť plnú kapacitu kostola (cca 500...

Informačný servis nitrianskej diecézy