Oznamujeme birmovancom, že 17. októbra 2020, tj. sobota v čase od 9.00 do 11.00 sa uskutoční zápis birmovancov. Nebude to spoločné stretnutie! Na zápis treba priniesť vyplnenú Prihlášku k prijatiu sviatosti birmovania. Birmovanci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti k nej pripoja aj Krstný list. Krstný list sa žiada na fare, kde bol birmovanec pokrstený. Birmovanci pokrstení vo farnosti Nitra-Klokočina Krstný list nepotrebujú, pretože údaj o ich krste máme v matrike. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka a starší, ktorí absolvujú v škole hodiny náboženskej výchovy a bývajú v našej farnosti (Klokočina, Čermáň a Párovské Háje).

Dôležitý údaj v Prihláške k prijatiu sviatosti birmovania je emailová adresa, pretože na ňu budeme posielať informácie o spôsobe prípravy, ktorá začne v novembri. Ten závisí od počtu prihlásených. Do konca októbra údaje spracujeme a pošleme prvé informácie.

prihláška na birmovku

Informačný servis nitrianskej diecézy