19. september 2021 – Farské oznamy

Do zmeny Covid automatu sa v nastávajúcom období všetky bohoslužby v našej farnosti (aj nedeľné) budú riadiť režimom ZÁKLAD – to znamená, môžu prichádzať všetci. Podmienkou je zachovať maximálny počet osôb a viesť zoznam účastníkov. Zoznam...

Poďakovanie slovenských biskupov

Poďakovanie Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek...

12. september 2021 – Farské oznamy

Pozývame deti (rodiny) na pravidelnú sv. omšu 11.15 vo farskom kostole, ktorá bude bývať každú nedeľu.  

Premietanie filmu: Pápež František – muž svojho slova

V predvečer príchodu Svätého Otca Františka na Slovensko, v sobotu 11. septembra o 19.30 hod. vás pozývame do amfiteátra za kostolom na premietanie filmu: Pápež František – muž svojho slova. Je to dokument, ktorý vznikol...

Stretnutie s pápežom Františkom v Šaštíne

Oznamujeme vám, že všetky miesta v dvoch autobusoch, ktorými pôjdeme do Šaštína na stretnutie so Svätým Otcom Františkom sú už obsadené. Odchody autobusov budú 15. septembra 2021 o 5.00 od kostola na Klokočine. Prosíme vás...

5. september 2021 – Farské oznamy

Pozývame deti (rodiny) na pravidelnú sv. omšu 11.15 vo farskom kostole, ktorá bude bývať každú nedeľu. Túto nedeľu bude sv. omša z príležitosti nového školského roka spojená s prosbou k Duchu Svätému a požehnaním školských...