14. apríl 2024 – Farské oznamy

Rodičom prvoprijímajúcich detí pripomíname, že v nastávajúcom týždni – v pondelok, utorok a stredu – v čase od 14.00 do 18.00 je možnosť na fare rezervovať liturgické rúcho pre deti na slávnosť Prvého sv. prijímania.

Informácie k Prvému sv. prijímaniu v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem všetky potrebné informácie pre slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti v tomto roku.   Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje...

7. apríl 2024 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

31. marec 2024 – Farské oznamy

Ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do jednotlivých slávení tohoročných veľkonočných sviatkov – spevákom pašií a spevokolu, miništrantom, organistom, lektorom, spevákom žalmov. Ďakujeme taktiež za všetky veľkonočné pozdravy, za veľkonočnú výzdobu kostola a Božieho hrobu. Tohoročná...

24. marec 2024 – Farské oznamy

Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať budeme vo farskom kostole v čase od 15.00 do 18.00 hod.

Pobožnosť krížovej cesty – Lukov dvor

Pozývame vás na zážitkovú pobožnosť krížovej cesty, ktorá sa bude konať v piatok 22. marca 2024 o 19.15 hod. v areáli Duchovného centra na Lukovom dvore. Môžete si priniesť so sebou sviece. Pobožnosť krížovej cesty pred sv. omšou...

Informačný servis nitrianskej diecézy