29. november 2020 – Farské oznamy

Od pondelka budú bývať ráno vo farskom kostole rorátne sv. omše pri svetlách kahancov. Sv. omše budeme začínať modlitbou Anjel Pána. Pozývame vás zažiť nevšednú atmosféru. Používajte pri sv. omšiach iba kahance!

Priamy prenos

Záznam z nedele 15. novembra 2020 Záznam sv. omše z nedele 8. novembra 2020 Záznam sv. omše z pondelka 2. novembra 2020 Záznam sv. omše z nedele 1. novembra 2020      

Prihláška na Prvé sv. prijímanie – aktualizované

Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že prihlášky na Prvé sv. prijímanie môžu do konca novembra individuálne prinášať počas úradných hodín na Farský úrad Nitra – Klokočina (kto by mal nejakú nejasnosť) alebo ich môžu prostredníctvom detí...

8. november 2020 – Farské oznamy

Náš miništrant Marián Jenis sa so svojím spolužiakom Marekom zúčastnil SAFI na TV Lux a potrebuje získať hlasy. Prosíme vás, ak si nájdete chvíľku, aby ste si pozreli to, čo natočili a ak sa vám...

Informačný servis nitrianskej diecézy