• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

4. jún 2023 – Farské oznamy

Srdečne Vás pozývame na spoločnú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu čiže 11. júna 2023 o 10:00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Po skončení svätej omše, ktorú bude sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s farármi na území mesta Nitra, sa uskutoční eucharistická procesia, ktorá povedie cez Kupeckú ulicu ku Kostolu sv. Michala, Na Vŕšku, kde sa ukončí slávnostným eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní! Osobitne...

In Farské oznamy, by 03.06.2023 , 0 komentárov

28. máj 2023 – Farské oznamy

Pozývame  Vás dnes o 15.00 do farského kostola na Klokočine na koncert speváckeho zboru Nitria.

In Farské oznamy, by 27.05.2023 , 0 komentárov

19. február 2023 – Farské oznamy

Tento týždeň je popolcová streda, kedy budeme všetci na znak našej ochoty konať pokánie poznačení popolom. Je to deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu – deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst znamená, že iba raz do dňa sa dosýta nejsť (okrem je možné dvakrát počas dňa prijať trochu pokrmu). Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje veriacich vo veku od 14. do 60. roku života.  

In Farské oznamy, by 18.02.2023 , 0 komentárov

19. júl 2020 – Farské oznamy

Pripomíname, že sv. omša v nedeľu o 11.15 počas júla a augusta nebýva. Ďakujeme za pochopenie.

In Farské oznamy, by 18.07.2020 , 0 komentárov

25 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Nitre

Uplynulo 25 rokov od návštevy sv. Jána Pavla II. v Nitre. Túto udalosť si chceme pripomenúť v našom kostole pri večernej sv. omši 30. júna 2020 (utorok) o 18.00 hod. Osobné svedectvo o jeho živote a zážitkoch s ním, o Slovákoch vo Vatikáne a vzťahu Vatikánu a Slovenskej republiky podá bývala veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri Svätej Stolici Dagmar Babčanová. Pri sv. omši bude prítomná relikvia sv. Jána Pavla II. Srdečne vás pozývame.

In Farské oznamy, by 29.06.2020 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy