Srdečne Vás pozývame na spoločnú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu čiže 11. júna 2023 o 10:00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Po skončení svätej omše, ktorú bude sláviť nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s farármi na území mesta Nitra, sa uskutoční eucharistická procesia, ktorá povedie cez Kupeckú ulicu ku Kostolu sv. Michala, Na Vŕšku, kde sa ukončí slávnostným eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní!

Osobitne povzbudzujeme k účasti deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré nech si so sebou prinesú lupienky kvetov.

Z tohto dôvodu bude v tento deň čas sv. omší v našej farnosti upravený (viď aktuálne oznamy).

 

4.6.Deň Rodiny Nitra 2023

Informačný servis nitrianskej diecézy