16. júl 2023 – Farské oznamy

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra, 17. júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra. Chceme Vás...

9. júl 2023 – Farské oznamy

Na budúci pondelok 17. júla po večernej sv. omši bude organizačné stretnutie pútnikov do Medžugoria. Prosím Vás, aby ste si priniesli cestovný doklad (občiansky preukaz, resp. cestovný pas) a doplatok 130€.  

2. júl 2023 – Farské oznamy

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich a všetkých ľudí dobre vôle na tradičnú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi a slávnostnú pontifikálnu sv. omšu pri tejto príležitosti, ktorá sa bude konať v stredu dňa júla 2023 o 10.00...

25. jún 2023 – Farské oznamy

Vo štvrtok o 18.00 pozývame žiakov a študentov na ďakovnú sv. omšu z príležitosti ukončenia školského roka.

18. jún 2023 – Farské oznamy

Z rozhodnutia diecézneho biskupa od 1. júla 2023 dochádza v našej farnosti k personálnej zmene. Kaplán Ján Kollárik odchádza za kaplána do Vrábieľ a novým kaplánom bude Róbert Holečka, ktorý pred piatimi rokmi pôsobil v našej farnosti ako diakon, v súčasnosti...

11. jún 2023 – Farské oznamy

Srdečne Vás pozývame na spoločnú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá sa uskutoční na v nedeľu 11. júna 2023 o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Po skončení svätej omše, ktorú bude sláviť...

Informačný servis nitrianskej diecézy