Rodičom prvoprijímajúcich detí zo ZŠ sv. Marka, Logoškoly, ZŠ Benkovej a ZŠ na Hôrke pripomíname, že počas nastávajúceho víkendu 27. a 28. apríla 2024 sú nácviky slávnosti Prvého sv. prijímania podľa rozpisu s podrobnými informáciami.

21. 4.ponuka na letomukacevocykloLCH

Informačný servis nitrianskej diecézy