Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: ‚Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!‘ No Abrahám povedal: ‚Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.‘ Tu povedal: ‚Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.‘ Abrahám mu odpovedal: ‚Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.‘ Ale on vravel: ‚Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ Odpovedal mu: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.‘“

25. september 2022 – Farské oznamy

V sobotu 1. októbra bude na fare v čase od 9.00 do 11.00 zápis birmovancov. Prihlásiť sa môžu mladí ľudia vo veku žiakov 9. ročníka. Podmienkou však je, aby ich trvalým bydliskom...

18. september 2022 – Farské oznamy

Každú nedeľu o 11.15 býva vo farskom kostole na Klokočine tzv. rodinná sv. omša venovaná deťom a rodičom. Predovšetkým na ňu pozývame prvoprijímajúce deti. Gitarou a spevom ju doprevádzajú mladí...

11. september 2022 – Farské oznamy

Každú nedeľu o 11.15 býva vo farskom kostole na Klokočine tzv. rodinná sv. omša venovaná deťom a rodičom. Predovšetkým na ňu pozývame prvoprijímajúce deti. Gitarou a spevom ju doprevádzajú mladí...

4. september 2022 – Farské oznamy

Od septembra budú opäť bývať v nedeľu o 11.15  hod. sv. omše pre deti a rodičov. Dnešná bude spojená s prosbou k Duchu Svätému z príležitosti nového školského roka a...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy