Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfage pri Olivovej hore, Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko! Odviažte ich a priveďte ku mne! A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich prepustí.“ Toto sa stalo, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Povedzte dcére sionskej: Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati ťažného zvieraťa.“ Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš rozkázal. Priviedli oslicu a osliatko, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľké zástupy prestierali na cestu svoje plášte, iní odtínali zo stromov ratolesti a stlali ich na cestu. A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“ A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“

2. apríl 2023 – Farské oznamy

Dnes – 2. apríla – je v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať budeme vo farskom kostole v čase od 14.00 do 18.00 hod.  

26. marec 2023 – Farské oznamy

Na budúcu nedeľu 2. apríla 2023 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať sa bude popoludní od 14.00 do večernej sv. omše.

19. marca 2023 – Farské oznamy

V piatok o 19.30 bude v Duchovnom centre na Lukovom dvore pobožnosť Krížovej cesty. Priniesť si môžete kahance a sviece. Prosíme o pozornosť pri prechádzaní cez cestu a pri parkovaní v areáli Duchovného centra. Z toho dôvodu Krížová...

12. marec 2023 – Farské oznamy

Komunita Emanuel pozýva vo štvrtok po večernej sv. omši na Večer milosrdenstva, ktorý sa bude niesť v znamení slov knihy Ester „Nemám ochrancu okrem Teba.“  

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy