Ježiš prišiel do svojej vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: „Skade to má tento? Aká to múdrosť, ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.

7. júl 2024 – Farské oznamy

Všetkých mladých pozývame na stretnutie s názvom DOMa na SKALkE, ktoré sa uskutoční na Skalke pri Trenčíne v dňoch -25.8.2024. Účastníci sa môžu tešiť na zábavný program; umelecké, vzdelávacie, či adrenalínové workshopy,...

30. jún 2024 – Farské oznamy

Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich a všetkých ľudí dobre vôle na tradičnú Cyrilo-metodskú národnú púť do Nitry a slávnostnú pontifikálnu sv. omšu, ktorá sa pri tejto príležitosti bude konať dňa 5....

23. jún 2024 – Farské oznamy

Na budúcu nedeľu (30. júna) bude po detskej sv. omši na parkovisku požehnanie áut pred dovolenkovou sezónou.  

16. jún 2024 – Farské oznamy

V sobotu 22. júna v čase od 9.00 do 11.00 bude v Pastoračnom centre prebiehať zápis birmovancov. Prihlásiť sa môžu žiaci končiaci 9. ročník základnej školy, ktorí bývajú v našej farnosti (Klokočina, Čermáň, Párovské...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy