Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

29. január 2023 – Farské oznamy

V utorok 31. januára na sviatok dona Bosca pozývame všetkých farníkov na slávnostnú svätú omšu do farského kostola o 18.00 hod. Po sv. omši pozývame všetkých na agapé do Pastoračného centra....

Termíny Prvého sv. prijímania v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr. Ak bolo dieťa pokrstené v inej...

22. január 2023 – Farské oznamy

V stredu 25. januára 2023 po večernej sv. omši bude tretia hodina náboženstva pre dospelých – 45 minútová farská katechéza na tému: Boh sa prihovára k človeku vo Svätom písme.

15. január 2023 – Farské oznamy

V stredu 18. januára 2023 po večernej sv. omši bude druhá hodina náboženstva pre dospelých – 45 minútová farská katechéza na tému: Ježiš Kristus – jediný Vykupiteľ človeka.

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy