Farský kostol sv. Gorazda:
v pracovné dni a v sobotu o 6:30, 18:00,
v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:15 detská, 18:00

Párovské Háje:

V stredu o 18:00

V nedeľu o 11:00.

Čermáň:

V pracovné dni okrem pondelka a štvrtka o 18:00,
v sobotu o 8:00,
v nedeľu o 8:00 a 10:00.

Eucharistické adorácie vo Farskom kostole:

  • Každý štvrtok celodenná adorácia od rannej do večernej sv. omši, po sv. omši krátka moderovaná adorácia
  • Každý prvý štvrtok v mesiaci po večernej sv. omši adorácia spojená s modlitbou chvál
  • Každý prvý piatok adorácia od 15.00 do večernej sv. omše

Modlitba posvätného ruženca:

  • Každý deň pred večernou sv. omšou
  • Každú prvú nedeľu o 15:00 pred Sviatosťou Oltárnou

 

Prvá sobota po rannej sv. omši v mesiaci Fatimská pobožnosť.

Každý piatok o 15:00 v kostole modlitba Korunky Božieho milosrdenstva

Informačný servis nitrianskej diecézy