• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

14. apríl 2024 – Farské oznamy

Rodičom prvoprijímajúcich detí pripomíname, že v nastávajúcom týždni – v pondelok, utorok a stredu – v čase od 14.00 do 18.00 je možnosť na fare rezervovať liturgické rúcho pre deti na slávnosť Prvého sv. prijímania.

In Nezaradené, by 13.04.2024 , 0 komentárov

Informácie k Prvému sv. prijímaniu v našej farnosti

Milí rodičia, zverejňujem všetky potrebné informácie pre slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti v tomto roku.   Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr v kancelárii Farského úradu v úradných hodinách. Ak bolo dieťa pokrstené v inej farnosti ako v našej, je potrebné priniesť do konca januára 2024 Krstný list z farnosti krstu. Prihlášky sú k dispozícií...

In Nezaradené, by 06.04.2024 , 0 komentárov

7. apríl 2024 – Farské oznamy

Dnes o 15.00 hod. bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

In Nezaradené, by 06.04.2024 , 0 komentárov

31. marec 2024 – Farské oznamy

Ďakujeme všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do jednotlivých slávení tohoročných veľkonočných sviatkov – spevákom pašií a spevokolu, miništrantom, organistom, lektorom, spevákom žalmov. Ďakujeme taktiež za všetky veľkonočné pozdravy, za veľkonočnú výzdobu kostola a Božieho hrobu. Tohoročná účasť veriacich bola mimoriadne vysoká, nech vám zmŕtvychvstalý Ježiš dá to, o čo ste prosili – zdravie tela i duše, radosť, pokoj… a všetky ostatné dary potrebné pre váš život.

In Nezaradené, by 30.03.2024 , 0 komentárov

24. marec 2024 – Farské oznamy

Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou. Spovedať budeme vo farskom kostole v čase od 15.00 do 18.00 hod.

In Nezaradené, by 23.03.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy