• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

1. október 2023 – Farské oznamy

V sobotu 7. októbra po večernej sv. omši o 19.00 bude vo farskom kostole koncert Márie Podhradskej. Mária Podhradská je slovenská speváčka, známa svojou tvorbou pre deti Spievankovo; zároveň je autorkou mnohých duchovných piesni inšpirovaných svojim životným príbehom. Srdečne vás pozývame. V nedeľu 8. októbra 2023 si pripomenieme výročie konsekrácie farského kostola a zároveň 30. výročie požehnania miesta, kde dnes stojí vybudovaný farský areál. Sv. omšu o 9.30 bude celebrovať Mons. Peter Brodek, biskupský vikár, ktorý stál pri zrode našej...

In Nezaradené, by 01.10.2023 , 0 komentárov

24. september 2023 – Farské oznamy

Pozývame mladých od 15 rokov na piatkovú večernú sv. omšu. Po nej bude v Pastoračnom centre možnosť stretnutia pri rôznych hrách, športe, modlitbe, občerstvení…

In Nezaradené, by 23.09.2023 , 0 komentárov

Votívna sviečka

V kresťanskej liturgii svieca ukazuje predovšetkým na Krista – “svetlo sveta” (Jn 8, 12). Pri návšteve kostola mnohí veriaci zapália sviečku – ako prejav svojej viery, modlitby a očakávania. Táto tradícia je súčasťou kresťanského dedičstva. V našom kostole, v kaplnke Božieho milosrdenstva je taktiež možnosť zapáliť votívnu sviečku. Horiace sviece sú obrazom modliaceho sa spoločenstva.    

In Nezaradené, by 20.09.2023 , 0 komentárov

17. september 2023 – Farské oznamy

Oznamujeme, že birmovka v tomto školskom roku v našej farnosti nebude. Chceme, aby birmovanci prijali sviatosť birmovania v neskoršom veku. Podľa smerníc Cirkvi to má byť pred zavŕšením dospelosti, teda do 18. roku života. Najbližší zápis bude pre deviatakov v mesiaci jún 2024. Príprava a slávnosť birmovania bude nasledujúcom školskom roku. Upozorňujeme, že na prípravu k birmovke sa budú môcť prihlásiť iba tí, ktorí bývajú v našej farnosti.

In Nezaradené, by 16.09.2023 , 0 komentárov

10. september 2023 – Farské oznamy

Cirkevné centrum voľného času dáva do pozornosti zoznam krúžkov, ktoré ponúka v tomto školskom roku. Do 15. septembra platia zvýhodnené ceny.

In Nezaradené, by 09.09.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy