• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

12. november 2023 – Farské oznamy

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi biskupmi pod názvom “P.S. – Tak Predsa Si Kráľ”. Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa...

In Nezaradené, by 11.11.2023 , 0 komentárov

5. november 2023 – Farské oznamy

V piatok 10. novembra 2023 po večernej sv. omši do 20.30 bude vo farskom kostole modlitbový večer Taizé – čas adorácie, piesni a modlitieb. Tento čas modlitby chceme obetovať za mier vo svete.

In Nezaradené, by 05.11.2023 , 0 komentárov

Získavanie odpustkov od 1. do 8. novembra

Odpustky Odpustky sú odpustenie trestov (následkov) za spáchané hriechy. Vo sviatosti zmierenia sa odpúšťa vina, avšak následky za spáchané hriechy musíme odčiniť. Môžeme ich získavať pre seba i pre druhých. V období od 1. do 8. novembra máme možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci dvojakým spôsobom: Spomienka na všetkých verných zosnulých – 2. novembra návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha spoveď – byť v stave posväcujúcej milosti prijímanie v ten deň modlitba na úmysel...

In Nezaradené, by 31.10.2023 , 0 komentárov

29. október 2023 – Farské oznamy

Keďže sa blíži prvý piatok a zároveň obdobie modlitieb získavania odpustkov za duše v očistci, v pondelok, v utorok a v piatok budeme spovedať od 16.00 hod. Využite tento čas a nespoliehajte sa so sv. spoveďou na poslednú chvíľu, resp. na nedeľu alebo na slávnosť Všetkých svätých.

In Nezaradené, by 28.10.2023 , 0 komentárov

27. október 2023 – Deň modlitby, pôstu a pokánia za mier

Pápež František vyhlásil na piatok 27. októbra deň modlitby, pôstu a pokánia za mier, ku ktorému pozval aj iné kresťanské denominácie, príslušníkov iných náboženstiev a všetkých, ktorým leží na srdci mier vo svete. Vyzval tiež urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo humanitárnej katastrofe v Gaze. V tento deň bude vo farskom kostole celodenná adorácia od 7.00 do 17.00 hod. Taktiež modlitbu sv. ruženca v ten deň obetujme na pápežov úmysel. V závere generálnej audiencie...

In Nezaradené, by 22.10.2023 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy