Milí rodičia, zverejňujem všetky potrebné informácie pre slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti v tomto roku.

BeethovenovaBenkova ABDCabajskáMarka Logoškola Benkova UTHôrka Benkova CŠkultétyho

 

Milí rodičia, zverejňujem termíny jednotlivých slávení Prvého sv. prijímania v našej farnosti. Pripomínam rodičom, ktorí ešte svoje dieťa neprihlásili, aby tak urobili čo najskôr v kancelárii Farského úradu v úradných hodinách. Ak bolo dieťa pokrstené v inej farnosti ako v našej, je potrebné priniesť do konca januára 2024 Krstný list z farnosti krstu. Prihlášky sú k dispozícií na farskom úrade. ZŠ Benkova je rozdelená do viacerých sv. omší v rámci jedného víkendu, avšak podľa tried, kvôli vyváženejším počtom detí na jednotlivých sláveniach.

4. máj 2024 (sobota) – 9.00 – ZŠ Hôrka, ZŠ Benkova 3. C

4. máj 2024 (sobota) – 11.00 – ZŠ Benkova 3. A, 3. B, 3. D

5. máj 2024 (nedeľa) – 11.15 – ZŠ sv. Marka, Logoškola, ZŠ Benkova 3. UT

 

18. máj 2024 (sobota) – 9.00 – ZŠ Beethovenova

18. máj 2024 (sobota) – 11.00 – ZŠ Cabajská

19. máj 2024 (nedeľa) – 11.15 – ZŠ Škultétyho

Informačný servis nitrianskej diecézy