V kresťanskej liturgii svieca ukazuje predovšetkým na Krista – “svetlo sveta” (Jn 8, 12). Pri návšteve kostola mnohí veriaci zapália sviečku – ako prejav svojej viery, modlitby a očakávania. Táto tradícia je súčasťou kresťanského dedičstva. V našom kostole, v kaplnke Božieho milosrdenstva je taktiež možnosť zapáliť votívnu sviečku. Horiace sviece sú obrazom modliaceho sa spoločenstva.

svieca1 svieca3 svieca4

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy