Foto Tomáš Belovič: https://drive.google.com/drive/folders/1Ap1VhSZt8tEhohrwHGASMURGmukRc6vB?usp=sharing

Za účasti ministra práce, sociálnych veci a rodiny Milana Krajniaka, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Hudecovej, ako aj veriacich našej farnosti 17. novembra 2022 sme slávnostne odovzdali do užívania nové detské ihrisko pod názvom „Rodinka“. Pri tejto príležitosti ho pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo aj požehnal.

Minulý rok sme v rámci programu Podpory rodiny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR požiadali a nakoniec aj úspešne získali 30.000€. Pridali sme k tomu 30.000€ z farských príjmov a výsledkom je detské ihrisko, ktorého názov obsahovo znamená RODinný INKluzívny Areál. Bude slúžiť najmenším, žijúcim v rodinách na tomto sídlisku a bude priestorom na spájanie v porozumení a dobre.

Do slávnostného aktu symbolicky vstúpilo aj zvonenie chrámového zvonu a modlitba Anjel Pána pod vedením biskupa Petra Beňa, na záver ktorej po prestrihnutí pásky udelil novému ihrisku aj svoje požehnanie.

Po slávnostnom akte si prítomné deti so svojimi rodičmi mohli ihrisko vyskúšať a oficiálni hostia po jeho prehliadke navštívili aj Farský Kostol sv. Gorazda, kde si mohli prezrieť jedinečnú ústrednú oltárnu mozaiku od umelca svetového formátu Marka Rupnika, venovanú téme Zoslania Ducha Svätého.

Otvorenie farského detského ihriska v Nitre na Klokočine bolo a je prejavom celkového záujmu Cirkvi o rodinu, ktorej aj Nitrianska diecéza v rámci svojich farností venuje výraznú pozornosť a tak zdôrazňuje jej význam pre celú spoločnosť. Je to inšpirácia aj pre iných, ktorým osud a vývoj najmladšej generácie nie je ľahostajný a je treba pre ňu vytvárať podmienky na život a rozvoj aj v inom prostredí, ako len pred obrazovkami televízorov a počítačov. A tento zámer sa v Nitre na Klokočine  podaril.

 

Informačný servis nitrianskej diecézy