Termín vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti je 27. jún 2020 tj. sobota dopoludnia. Vysluhovateľom bude Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. Vzhľadom na to, že ešte stále nemôžeme využiť plnú kapacitu kostola (cca 500 miest na sedenie) a ak sa to nezmení a počasie nám to dovolí, slávnosť bude vonku v amfiteátri za kostolom. Inak budeme musieť birmovancov rozdeliť na dve skupiny a slávnosť bude na dvakrát v kostole (napr. 8.00 prvá skupina a 10.30 druhá skupina). Toto nechávame zatiaľ ešte otvorené.

Najbližšie stretnutie birmovancov bude 6. júna o 18.00, tj. sobota pri sv. omši. Po nej bude katechéza. Účasť všetkých je nevyhnutná. Dovtedy je potrebné zabezpečiť zo strany birmovancov nasledovné doklady (ak ešte neboli odovzdané) a bezpodmienečne ich priniesť na stretnutie:

  1. krstný list birmovanca – ak bol pokrstený v inej farnosti ako v našej
  2. licenciu k birmovke – ak birmovanec aktuálne býva mimo mesta Nitry
  3. vyplnené tlačivo Doplnenie údajov k prihláške na birmovku, ktoré sa nachádza na tejto stránke.

Stretnutie rodičov birmovancov bude oznámené neskôr. Prosíme všetkých birmovancov o dôslednosť pri účasti na stretnutí i doručení potrebných dokladov.

doplnenie údajov

Informačný servis nitrianskej diecézy