Oznamujeme rodičom prvoprijímajúcich detí, že prihlášky na Prvé sv. prijímanie môžu do konca novembra individuálne prinášať počas úradných hodín na Farský úrad Nitra – Klokočina (kto by mal nejakú nejasnosť) alebo ich môžu prostredníctvom detí odovzdať katechétom na školách.

Úradné hodiny na Farskom úrade Nitra – Klokočina sú v pondelok 15.30 – 17.00, v stredu 10.00 – 11.30 a v piatok 15.30 – 17.00 hod.

Oznamujeme rodičom žiakov 3. ročníka základných škôl našej farnosti že 7. novembra 2020, tj. sobota v čase od 9.00 do 11.00 sa uskutoční zápis prvoprijímajúcich detí. Nebude to spoločné stretnutie! Na zápis treba priniesť vyplnenú Prihlášku k Prvému sv. prijímaniu, ktorá sa nachádza nižšie na stránke. K prihláškam deti, ktoré boli pokrstené mimo našej farnosti, treba pripojiť aj Krstný list. Krstný list sa žiada na fare, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo farnosti Nitra-Klokočina Krstný list nepotrebujú, pretože údaj o ich krste máme v matrike. Prihlásiť sa môžu deti, ktoré absolvujú v škole hodiny náboženskej výchovy.

Dôležitý údaj v Prihláške na Prvé sv. prijímanie je emailová adresa, pretože na ňu budeme posielať informácie o spôsobe prípravy, resp. materiály ktoré budú kopírovať učebné osnovy. Príprava začne v druhej polovici novembra, keď spracujeme údaje do databázy.

Deti na hodinách náboženskej výchovy dostanú (niektoré už dostali) malé slovníčky, ktoré ich majú motivovať k účasti na sv. omši v nedeľu. V tomto čase je však nemožné zabezpečiť, aby sa všetky deti dostali na sv. omšu, tak stačí online účasť. Na miesto pre pečiatku napíšte TV a pomôže deťom vyplniť dané úlohy k príslušnej nedeli. Splnenie týchto úloh a online účasť na sv. omši ponechávame na zodpovednosť a svedomie rodičov.

prihláška na prijímanie

Informačný servis nitrianskej diecézy