4. december 2022 – Farské oznamy

Na budúcu nedeľu 11. decembra bude v hale pri kostole 16. ročník charitatívneho vianočného jarmoku na pomoc rodinám. Jarmok je možné navštíviť v čase od 9.00 do 13.00 a od 15.30 do 19.30 hod. Gazdinky môžu priniesť pečivo, koláčiky....

27. november 2022 – Farské oznamy

Dnes večer a zajtra na Prvú adventnú nedeľu sa budú požehnávať adventné vence. Pre sv. omšou ich položte k oltáru.  

20. november 2022 – Farské oznamy

Od  utorka do nedele bude možnosť zakúpiť si vo farskom kostole a v Pastoračnom centre adventný veniec. Výťažok z predaja je určený na pomoc rodinám. V sobotu 26. novembra 2022 od 14.30 do 17.30 bude možné si v Pastoračnom centre...

Otvorenie detského ihriska

Foto Tomáš Belovič: https://drive.google.com/drive/folders/1Ap1VhSZt8tEhohrwHGASMURGmukRc6vB?usp=sharing Za účasti ministra práce, sociálnych veci a rodiny Milana Krajniaka, poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Hudecovej, ako aj veriacich našej farnosti 17. novembra 2022 sme slávnostne odovzdali do užívania nové...

13. november 2022 – Farské oznamy

Vo štvrtok 17. novembra o 12.00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie nového detského ihriska Rodinka, ktoré naša farnosť vybudovala s finančnou podporou Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny. Je určené pre širokú verejnosť. Ihrisko slávnostné otvorí...

6. november 2022 – Farské oznamy

Vo štvrtok bude v našej farnosti Kňazská rekolekcia – duchovno-formačné stretnutie kňazov nitrianskeho dekanátu. Po rannej sv. omši začne vo farskom kostole adorácia, o 9.30 bude sv. omša a po jej skončení bude adorácia pokračovať v kaplnke do večernej sv....

Informačný servis nitrianskej diecézy