Od pondelka budú bývať ráno vo farskom kostole rorátne sv. omše pri svetlách kahancov. Sv. omše budeme začínať modlitbou Anjel Pána. Pozývame vás zažiť nevšednú atmosféru. Používajte pri sv. omšiach iba kahance!

29. 11.FB_IMG_1591120007522-–-kópia

Informačný servis nitrianskej diecézy