Vo štvrtok bude na Čermáni oslava patróna kostola – sv. Urbana. Počas sv. omše o 18.00 bude spievať ženský spevokol Nevädza. Pozývame vás na túto slávnosť.

21. 5.koncertponuka krúžkov

Informačný servis nitrianskej diecézy