Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich a všetkých ľudí dobre vôle na tradičnú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi a slávnostnú pontifikálnu sv. omšu pri tejto príležitosti, ktorá sa bude konať v stredu dňa júla 2023 o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti  bude Mons. Larry James Kulick, biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia v USA spolu s biskupmi zo Slovenska. Pred liturgickou slávnosťou bude možné pristúpiť aj ku sviatosti zmierenia. V závere slávnosti bude otvorený Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2023-2024.

2. 7.CM púťtopoľčiankyODS

Informačný servis nitrianskej diecézy