Dnes (v nedeľu) o 15.00 začne na nitrianskej Kalvárii cyklus pôstnych katechéz. V tomto roku budú venované sviatosti zmierenia. Prvú katechézu na tému Svätá spoveď ako sviatosť dnes povedie nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení bude pobožnosť krížovej cesty.

Pozývame vás v tomto čase k hojnejšej účasti na bohoslužbách – sv. omšiach, poklone krížu, pobožnostiach krížovej cesty… Pripomíname, že v našej farnosti pol hodiny pred každou sv. omšou je možnosť prijať sviatosť zmierenia.

18.2.kc 2024arsdod ministranti

cabajDC Melčicecpr

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy