Popolcovou stredou začína v Cirkvi 40 dňové pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst na Popolcovú stredu sa nedá nahradiť inými skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje veriacich od 14. roku života a zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých do 60. roku života a znamená raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa.

Na znak našej ochoty konať pokánie budeme pri sv. omšiach poznačení na čele požehnaným popolom.

11.2.ntm1kc 2024

cabajdod ministrantiDC Melčicecpr

Informačný servis nitrianskej diecézy