Odpustky

Odpustky sú odpustenie trestov (následkov) za spáchané hriechy. Vo sviatosti zmierenia sa odpúšťa vina, avšak následky za spáchané hriechy musíme odčiniť. Môžeme ich získavať pre seba i pre druhých.

V období od 1. do 8. novembra máme možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci dvojakým spôsobom:

 1. Spomienka na všetkých verných zosnulých – 2. novembra
 • návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha
 • spoveď – byť v stave posväcujúcej milosti
 • prijímanie v ten deň
 • modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas a Sláva
 • vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu

Tieto úplné odpustky je možné získavať už od popoludnia 1. novembra.

 1. Ostatné dni – od 1. do 8. novembra
 • návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých
 • spoveď – byť v stave posväcujúcej milosti
 • prijímanie v ten deň
 • modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas a Sláva
 • vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu

V pondelok, utorok a stredu sa v nastávajúcom týždni po večernej sv. omši pôjdeme pomodliť Korunku Božieho milosrdenstva na Párovský cintorín.

Informačný servis nitrianskej diecézy