• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • Termíny Prvého sv. prijímania – zmena termínu stretnutia

Oznamujeme vám záväzné termíny Prvého sv. prijímania bývalých tretiakov na základných škôl našej farnosti, ktorí v minulom školskom roku odovzdali prihlášku. Organizačné stretnutie rodičov bude v sobotu 5. septembra 2020 (nie 29. augusta ako bolo uvedené z dôvodu predĺženého víkendu niektorých rodičov) hneď po skončení večernej sv. omše, ktorá začína o 18.00 hod. Verím, že sa nám spoločným úsilím podarí pripraviť dôstojnú slávnosť pre vaše deti. Ďakujem vám za pochopenie a prajem príjemné prežitie letných prázdnin.

ZŠ Beethovenova – 19. september 2020 (sobota) o 9.30 hod.

ZŠ sv. Marka a Logoškola – 19. september 2020 (sobota) o 11.15 hod.

ZŠ Škultétyho – 20. september 2020 (nedeľa) o 11.15 hod.

ZŠ Benkova – (bývalá 3. A a 3. B) – 26. september 2020 (sobota) o 9.30 hod.

ZŠ Benkova – (bývalá 3. C, 3. D a TU) – 26. september 2020  (sobota) o 11.15 hod.

ZŠ Na Hôrke a Cabajska – 27. september 2020 (nedeľa) o 11.15 hod.