Link: https://www.youtube.com/watch?v=GW-Q1IDR37o

Na slávnosť Zjavenia Pána budú sv. omše v našej farnosti tak, ako bývajú v nedeľu. Sv. omša o 9.30 bude vysielaná online a pred kostolom bude veľkoplošná obrazovka. Pri všetkých sv. omšiach sa bude požehnávať “trojkráľová voda”, ktorú si po sv. omši, resp. v priebehu najbližších dní môžete odniesť do svojich príbytkov. Vo farskom kostole sa v predsieni nachádza aj požehnaná krieda, resp. nálepky na dvere a tymián. Po načerpaní vody si, prosím vás, dezinfikujte ruky.

Podvečer v čase od 16.00 do 17.30 budeme vo farskom kostole rozdávať sv. prijímanie. V tomto čase je možné si vykonať poklonu pri jasličkách.