Z príležitosti končiaceho sa roku 2021 vás pozývame na sv. omšu o 15.00 hod. spojenú s ďakovnou pobožnosťou a spevom hymnu Te Deum. Keďže v našom farskom kostole môže byť max. 70 osôb, pred kostolom sa bude nachádzať obrazovka. Sv. omša sa bude aj vysielať:

https://www.youtube.com/watch?v=Ve5YyBZjk0s

Večer od 21.00 do polnoci bude vo farskom kostole tichá adorácia spojená s možnosťou súkromnej modlitby. O polnoci bude za hlaholu zvonov eucharistické požehnanie našej farnosti.

Sv. omše na slávnosť Bohorodičky Panny Márie (Nový rok) budú vo všetkých kostoloch v nedeľných časoch.