Milí rodičia, oznamujeme vám, že v tomto školskom roku Prvé sv. prijímanie nebude. Je na to viacero objektívnych dôvodov. Deti sa potrebujú na slávnosť dôkladne pripraviť. Príprava prebiehala počas náboženskej výchovy na školách a pri detských sv. omšiach, ktoré bývali o 11.15 v našom kostole. Žiaľ, všetko dlhý čas nemohlo fungovať. Ďalším dôvodom je, že pri zachovaní hygienických predpisov Úradu zdravotníctva je momentálne kapacita nášho kostola iba cca 100 miest a riskovať slávnosť vonku kvôli počasiu je dosť neisté.

Pripravíme ho na začiatku školského roka – na prelome mesiacov september a október v pokoji, dôstojne a slávnostne. Termíny pre jednotlivé školy zverejníme po stretnutí s katechétmi. Stretnutie rodičov detí včas oznámime. Zároveň pripomíname rodičom, aby nezabudli prihlásiť v škole svoje deti na náboženskú výchovu.

Ďakujeme vám zo pochopenie a verím, že spoločným úsilím a vzájomným rešpektom pripravíme pre deti nezabudnuteľný deň.

Informačný servis nitrianskej diecézy