• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

18. február 2024 – Farské oznamy

Dnes (v nedeľu) o 15.00 začne na nitrianskej Kalvárii cyklus pôstnych katechéz. V tomto roku budú venované sviatosti zmierenia. Prvú katechézu na tému Svätá spoveď ako sviatosť dnes povedie nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení bude pobožnosť krížovej cesty. Pozývame vás v tomto čase k hojnejšej účasti na bohoslužbách – sv. omšiach, poklone krížu, pobožnostiach krížovej cesty… Pripomíname, že v našej farnosti pol hodiny pred každou sv. omšou je možnosť prijať sviatosť zmierenia.    

In Nezaradené, by 17.02.2024 , 0 komentárov

11. február 2024 – Farské oznamy

Popolcovou stredou začína v Cirkvi 40 dňové pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov. Pôst na Popolcovú stredu sa nedá nahradiť inými skutkom pokánia. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje veriacich od 14. roku života a zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých do 60. roku života a znamená raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Na znak našej ochoty konať pokánie budeme pri sv. omšiach poznačení na...

In Nezaradené, by 10.02.2024 , 0 komentárov

4. február 2024 – Farské oznamy

Od 12. februára budeme prežívať Národný týždeň manželstva. Centrum pre rodinu aj v tomto roku pripravilo program, ktorý je uverejnený na plagáte pri vstupe do kostola. Z programu chceme upriamiť pozornosť na Spoločenský večer pre manželov s názvom Vitmanínový doping, ktorý sa bude konať už tento piatok 9. februára o 18.30 a treba sa naň zaregistrovať do utorka prostredníctvom QR kódu, ktorý je na plagáte, resp. na stránke centrumprerodinu.sk. Počas Národného týždňa manželstva navštívia našu farnosť naši biskupi Mons. Viliam...

In Nezaradené, by 03.02.2024 , 0 komentárov

28. január 2024 – Farské oznamy

Cirkevné centrum voľného času oznamuje, že v sobotu 10. februára o 15.00 bude v Dome Matice slovenskej detský Karneval.

In Nezaradené, by 27.01.2024 , 0 komentárov

21. január 2024 – Farské oznamy

Z príležitosti 100. výročia narodenia Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa bude v nedeľu 21. januára 2024 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre o 9.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli. V pondelok 22. januára 2024 bude od 9.00 do 13.00 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre Medzinárodná konferencia o živote a diele kardinála Korca.

In Nezaradené, by 20.01.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy