Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, pozývame vás k početnejšej účasti. Modlitba sv. ruženca vo farskom kostole začína vždy pred večernou sv. omšou o 17.20 hod.

15.10.misieastronomické-page-001 (3)

Informačný servis nitrianskej diecézy