Pozývame mladých od 15 rokov na piatkovú večernú sv. omšu. Po nej bude v Pastoračnom centre možnosť stretnutia pri rôznych hrách, športe, modlitbe, občerstvení…

24. 9.podhradskaMOsvieca4

svieca2PK2PK1

veni sancteon je živýof

Informačný servis nitrianskej diecézy