V nedeľu o 15.00 bude vo farskom kostole slávnostná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame vás na modlitbu zvlášť v tento mimoriadny deň.

24. 4.MO

Informačný servis nitrianskej diecézy