Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, pozývame vás k početnejšej účasti. Modlitba sv. ruženca vo farskom kostole bude dnes o 15.00 a každý deň pred večernou sv. omšou o 17.20 hod.

22.10.misieSpýtaj sa Cirkvi Nitra (2)adoráciasvieckaúcta

astronomické-page-001 (3)

 

Informačný servis nitrianskej diecézy