Srdečne Vás pozývame na celomestskú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi spojenú s Eucharistickou procesiou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 19. júna 2022 na Svätoplukovom námestí v Nitre.

Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. bude celebrovať nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s ostatnými kňazmi z Nitry. Po skončení svätej omše bude procesia, ktorá povedie ku Kostolu sv. Michala (na Vŕšku). Všetci ste srdečne pozvaní! Osobitne povzbudzujeme k účasti deti, najmä prvoprijímajúce, ktoré nech si so sebou prinesú lupienky kvetov.

Z toho dôvodu sv. omše vo farskom kostole na Klokočine o 9.30 a 11.15 nebudú, taktiež na Čermáni nebude sv. omša o 10.00 hod.

19.6.plagát Medžugorieden rodinymuráň

Informačný servis nitrianskej diecézy