Z rozhodnutia diecézneho biskupa od 1. júla 2023 dochádza v našej farnosti k personálnej zmene. Kaplán Ján Kollárik odchádza za kaplána do Vrábieľ a novým kaplánom bude Róbert Holečka, ktorý pred piatimi rokmi pôsobil v našej farnosti ako diakon, v súčasnosti je kaplánom v Horných Vesteniciach.

18. 6.ODS

 

Informačný servis nitrianskej diecézy