Oznamujeme, že birmovka v tomto školskom roku v našej farnosti nebude. Chceme, aby birmovanci prijali sviatosť birmovania v neskoršom veku. Podľa smerníc Cirkvi to má byť pred zavŕšením dospelosti, teda do 18. roku života. Najbližší zápis bude pre deviatakov v mesiaci jún 2024. Príprava a slávnosť birmovania bude nasledujúcom školskom roku. Upozorňujeme, že na prípravu k birmovke sa budú môcť prihlásiť iba tí, ktorí bývajú v našej farnosti.

17. 9.PK2PK1RBMO

charita1charita2hudnobnícion je živý ofBratislava za život 2023-2s-2500

Informačný servis nitrianskej diecézy