Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra, 17. júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra.

Chceme Vás teda, drahí bratia a sestry, pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v piatok 21. júla 2023. Spoločne sa zhromaždíme o 17.00 hod., tentokrát pri kruhovom objazde na Predmostí, kde bude požehnaná nová socha sv. Andreja-Svorada. Následne prejdeme v procesii k ruinám Zoborského kláštora, kde o 19.00 hod. budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada za účasti Richarda Korzenského OSB, priora Benediktínskeho opátstva Tihanyi v Maďarsku.

Zároveň Vás chceme pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou prežili spôsobom, ako sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia nášho mesta – ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu, za obnovu viery v našich rodinách a za mier a pokoj vo svete.

Využívame túto príležitosť, drahí bratia a sestry, aby sme Vám popriali na začiatku letných prázdnin, aj požehnaný čas oddychu v Božej prítomnosti.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

Mons. Peter Beňo, pomocný biskup

16. 7.svoradnárodný pochod

zapojte sa_mladí_Grafika_FB-IGmočenok

Informačný servis nitrianskej diecézy